Hjemmebehandling

Nyborg Fysioterapi har mobile ydernumre, det vil sige at vi i helt særlige tilfælde kan tilbyde en patient fysioterapeutisk behandling i eget hjem.


Lægen skal udstede en henvisning til brug for hjemmebehandling. Betingelsen er, at det er helt umuligt for patienten at komme ind til klinikken.

Almindelige § 51 patienter henvist af egen læge betaler i forhold til de almindelige takster for fysioterapi, og må desuden må påregne et ekstra kørselshonorar jvf. sygesikringsoverenskomsten ( se under priser ).

Har man en diagnose, der falder ind under den vederlagsfrie fysioterapi § 62 og har et svært fysisk handicap, er der ikke nogen udgift for patienten i forbindelse med hjemmebehandling.

Du er velkommen til at kontakte klinikken hvis du har spørgsmål vedr. hjemmebehandling.

Akupunktur

facebook

Priser

Priser

Se Nyborg Fysioterapis priser - masser af fordele med Sygeforsikring Danmark

Info

Nyborg Fysioterapi hjælper dig med din behandling & genoptræning

Sygeforsikring

Nyborg Fysioterapi er i overenskomst med Sygesikringen

Find os

Find os

Find frem til Nyborg Fysioterapi