Behandling

1. gang du kommer til behandling/ undersøgelse skal du have en gyldig henvisning fra din læge / special læge; den må max. være 2 måneder gammel gældende fra den dato din læge har udstedt den. I dag er de fleste henvisninger elektroniske og bliver sendt til et fælles henvisningshotel. Når du så tager kontakt til os kan vi hente den på nettet. 
 

Du skal have dit gule sygesikringskort med og gerne medbringe et lagen.

Det er en god ide, at du indhenter alle relevante oplysninger og tager dem med til
fysioterapeuten.

foreksempel:
 

  • Operationsbeskrivelse eller et journaludskrift af det, der omhandler dit problem.

 

  • hvis der er foretaget røntgenundersøgelse, MR-, CT- eller Ultralydsscanning; gerne journaluddrag fra dette også.  


Vi laver en relevant fysioterapeutisk undersøgelse, som udgangspunkt for en målrettet behandlingsindsats med fokus på det problem du henvender dig med. Der findes forskellige behandlingsmetoder indenfor fysioterapi, og vi vælger den metode som passer bedst til dit problem. Sammen finder vi en målsætning for behandlingen i relation til smertelindring og/eller forbedret funktionsniveau.

Fysioterapeuter ved en masse om kroppens anatomi, hvordan du bruger kroppen hensigtsmæssigt, hvordan du forebygger eller undgår skader mm. Med vores viden om kroppen  kan vi hjælpe dig  med vejledning og information om, hvordan du selv kan forbedre din situation; måske skal der nogle ændringer til for, at opnå det bedste resultat, så du undgår at få et problem af kronisk karakter.
 
Sammen tager vi stilling til om behandlingen skal foregå individuelt, eller på hold i forhold til din konkrete problemstilling og dine forventninger.