Fysioterapi

Som fysioterapeuter er vi specialister i at diagnosticere og hjælpe med problemer i kroppen. Det kan være alt fra et hold i nakken eller ryggen, til smerter i knæ eller skulder Det kan også være, at du har brug for genoptræning efter en operation eller sygdom, eller du har behov for at træne for evt. at undgå en operation. Har du ondt et sted i kroppen, og har det noget med muskler, led, nervevæv og knogler at gøre, kan vi som fysioterapeuter typisk hjælpe dig.

Vi anvender forskellige behandlingsmetoder eller aktiviteter, som skal hjælpe dig. Vi arbejder bl.a. med mobilisering af led, manipulationsteknikker, udspænding af nervevæv, stræk på bindevæv og manuel behandling/massage etc. Udover at bruge hænderne har vi også en lang række supplerende værktøjer, som f.eks ultralyd, el-stimulation, lightforcelaser, kinesiotape/ fast tape eller akupunktur. Vi vejleder dig i hvordan du kan træne og håndtere evt. smerte på en hensigtsmæssig måde, så du kan bibeholde et så aktivt liv som overhovedet muligt.

Vi er specialiseret i behandling og genoptræning indenfor mange forskellige mere kroniske diagnosegrupper, f.eks gigtsygdomme, neurologiske sygdomme, medfødte lidelser. Det er typisk sygdomme, der hører under den vederlagsfrie ordning. Vi har meget fokus på at hjælpe dig til at øge dine ressourcer, og derfor vil vi altid anbefale dig at træne. Genoptræning efter en skade kan foregå i vores træningsafsnit eller på et af klinikkens hold, eller du kan få hjælp til at træne med et træningsprogram derhjemme.

 

Vi er din fysioterapeut hele vejen rundt og sammen finder vi den behandlingsform, der virker bedst for dig.