Vederlagsfri Fysioterapi

Patienter med visse kroniske sygdomme kan tilbydes vederlagsfri fysioterapi ( §62). Sygdommen skal være omfattet af Sundhedsstyrrelsens diagnoseliste, og patienten skal opfylde nogle særlige kriterier mht. fysisk funktionsnedsættelse.

For at få afklaret om din sygdom er omfattet af ordningen kan du kontakte os, din egen læge eller speciallæge. På Sundsstyrrelsens hjemmeside www.sst.dk/ kan du finde en mere specifik diagnoseliste under Behandlingsforløb og rettigheder / Genoptræning og fysioterapi / Vederlagsfri fysioterapi. 

Procedure:

  • Egen læge eller speciallæge skal henvise til behandlingen. Du har altid frit valg med hensyn til om behandlingen skal foregå på klinik, eller i kommunalt regi.
     
  • Du kan blive henvist enten med en Progressiv lidelse eller et  svært fysisk handicap. Afhængig af din læges vurdering kan der tilbydes holdtræning ( Progressiv), eller holdtræning / individuel træning / individuel behandling ( Svært fysisk handicap).

 

  • Ved opstart foretager vi en grundig undersøgelse for at afklare dit funktionsniveau og opsætte mål for behandlingen. Ofte vil det tilbud vi kan give dig være træning på et af de hold vi har på klinikken, men hvis din tilstand kræver det er der også mulighed for individuel træning eller behandling. 
 


Vi efteruddanner os, deltager løbende i kurser, workshops og faglige kurser i Region Syddanmark for at holde os orienteret om udvikling, forskning og andet indenfor området.
Det stiller særlige krav, at kunne tilbyde dig det mest optimale behandlingsforløb, og vi forsøger at følge med udviklingen.