fbpx

Udvidet lænderygsundersøgelse ( ULRUS )

Få foretaget en grundig undersøgelse ved specialuddannet ULRUS fysioterapeut

ULRUS henvender sig til dig med smerter og symptomer relateret til lænderyggen. Du bliver  undersøgt hos en af vores specialuddannede ULRUS fysioterapeuter indenfor 1 uge efter første henvendelse. Vi har 2 ULRUS fysioterapeuter på klinikken: Gitte Steen Møller og Christine Norup

Før du kan sendes videre til udredning på sygehus, kan din læge henvise dig til os. Vi laver en meget grundig ULRUS undersøgelse, der kan afklare årsagen til dine smerter. Vi udarbejder en undersøgelsesrapport, som sendes til din læge. Herefter kan lægen benytte undersøgelsesrapporten, hvis du skal sendes videre i systemet.

Det er din praktiserende læge, der henviser dig til os og på din henvisning skal der stå ULRUS.

Husk at informere os om, når du tager kontakt til os, at du skal have lavet en ULRUS, så du får en tid ved Gitte eller Christine.

Mere information om ULRUS:

Har du haft symptomer fra din lænderyg i mere end 7 dage, kan en ULRUS være relevant. Det er din praktiserende læge, der tager stilling til om du skal henvises til os. Der er nemlig visse krav, du skal opfylde. Du kan forvente at blive undersøgt hos vores ULRUS fysioterapeut indenfor 1 uge efter første henvendelse. Dog kan der i forbindelse med ferie, fravær pga kursus eller lignende forekomme mere ventetid. Vi bestræber os på at overholde tidsfristen!

Vi skal gerne have nogle flere oplysninger på dig inden du kommer til den første ULRUS konsulation. Din mailadresse skal oprettes i ULRUS databasen, så vi kan sende dig nogle spørgeskemaer  om hvordan dine smerter er, hvordan du klarer din dagligdag etc. Når du er oprettet som patient i ULRUS databasen vil du modtage spørgeskemaer engang i mellem. Du er med til at hjælpe andre rygpatienter, fordi dine svar kan bruges i forskningsmæssig sammenhæng i anonym form.

Formål:
Som et led i Region Syddanmarks overordnede strategi på rygområdet, tilbyder regionen de praktiserende læger muligheden for en standardiseret og evidensbaseret udvidet rygundersøgelse.
Man henvises af lægen, hvor han/hun føler behov for en yderligere vurdering i forhold til egen udredning, for at kunne tage stilling til det videre forløb. Undersøgelsen hos fysioterapeuten består af en udvidet førstekonsultation, og kan i særlig komplicerede tilfælde udvides med op til to opfølgende konsultationer.

Undersøgelsesresultatet sendes senest 2 uger efter første konsultation elektronisk til henvisende læge, i form af en undersøgelsesrapport med fysioterapeutens anbefalinger til lægen omkring det videre forløb.
Tilbuddet forventes at aflaste rygcenteret, og derved forkorte ventetiden til rygcenteret for de patienter, som ikke kan håndteres i primærsektoren.
Udover ovennævnte er det overordnede formål også at arbejde med kvalitetsudvikling i samarbejde med Rygcenter Syddanmark, Middelfart, således at værdifuld viden vil kunne opsamles og danne basis for evt. forskning.

Økonomisk set påføres du, som patient ikke meromkostninger i forhold til almindelig fysioterapi henvisning. Sygesikringen Danmark giver også tilskud.