fbpx

Nyborg Fysioterapi & Træning

Patientsikkerhed

 

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundhedsvæsnet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der f.eks. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr eller apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelsen af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan hente pjecen fra Styrelsen for patientsikkerhed “Hjælp os med at blive endnu bedre” her.

Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.

Patienterstatning

Patienterstatningen (PEBL) behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan læse mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Klage over sundhedsfaglig behandling.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling.
Du kan læse mere om patientklager på Styrelsen for patientklagers hjemmeside 

Du kan indsende klage over sundhedsfaglig behandling her

 

Hvad kan vi tilbyde:

§51 Almindelig fysioterapi

Du kan blive henvist til almindelig fysioterapi af din egen læge, special læge eller sygehus. Når du har en henvisning får du til skud fra den offentlige sygesikring, fordi vores klinik har ydernummer. En henvisning gælder i et år fra d. dato, den er lavet.

 

§62 Vederlagsfri Fysioterapi

Du kan blive henvist til gratis fysioterapi, også kalder vederlagsfri fysioterapi, hvis du f.eks har Parkinsons, spastisk lammelse, ledegigt eller fået en blodprop i hjernen. Du kan se de sygdomme, der er dækket af ordningen ved at klikke på knappen forneden. En §62 henvisning gælder i et år og skal udstedes af din læge, special læge eller sygehus.