fbpx

Behandling af ørestenssvimmelhed

Ørestensvimmelhed bevirker at  stillingskift kan udløse voldsom svimmelhed. Det er en tilstand, der også kaldes for godartet anfaldsvis stillingsbestemt svimmelhed. Tilstanden er ufarlig, men meget ubehagelig.

Vi kan hjælpe dig med at få de løse øresten tilbage på plads ved hjælp af nogle simple behandlingsmanøvrer. Behandlingen skal målrettes den buegang, som ørestenene forstyrrer. Vi har på klinikken nu 3 fysioterapeuter, der har efteruddannet sig i at diagnosticere og afhjælpe gener ved ørestenssvimmelhed:

Gitte Steen Møller, Dorte O.  Jensen & Randi Ørts Clausen

Hvorfor får man ørestenssvimmelhed:

Balanceorganet er placeret i det indre øre og består af et hulrum samt tre buegange, som står vinkelret på hinanden. Inde i buegangene findes en væske og når vi drejer og vender hovedet, registreres buegangens bevægelser af sanseceller i buegangene. Herfra sendes der besked ind til hjernen om, hvilken retning hovedet er drejet i.

Af oftest ukendte årsager kan ørestenene i den centrale del af balanceorganet løsne sig og synke ned i en af buegangene. Ørestenen stimulerer buegangens sanseceller, som dermed sender et falsk signal til hjernen om, at hovedet er i bevægelse. Denne fornemmelse ledsages af en ofte voldsom kvalme og svimmelhed.

Kontakt os gerne hvis du har brug for hjælp.